วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560********************
โปรแกรมล่าสุด

โปรแกรม Flash card 12 หมวด 240 คำ
โปรแกรม Aplphabet flash card ชุด 1 2 3 4 และ 5 
โปรแกรมคำศัพท์ในหนังสือเรียน New Active เล่ม 1 และ 2
โปรแกรมคำศัพท์เตรียมสอบ TOEIC จาก website chula tutor
โปรแกรมคำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.1 - ป.6 โดยเขตการศึกษากำแพงเพชรเขต 2
โปรแกรมรวมศัพท์จากข้อสอบจริง 9 วิชาสามัญ 2555-2558 ทรูปลูกปัญญา
โปรแกรมรวมคำศัพท์ ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 งานวิจัยคุณอัครพนท์ ได้รับทุนสนับสนุนจาก สทศ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ)
โปรแกรมคำศัพท์ 1000 คำที่ใช้บ่อยจาก web อ.ต้นอมร
โปรแกรมศัพท์ในหนังสือเรียน Backpack 1 2 3 และ 4 ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 และ ป.4

* โปรแกรมศัพท์อาชีพ 375 คำ
โปรแกรมคำศัพท์ในหนังสือเรียน Guess what 1 ถึง 6 (เล่ม 1 - 6)
โปรแกรม 1001 vocabulary and exercise
โปรแกรมคำศัพท์ในหนังสือเรียน Super Minds 6 (เล่ม 1-6)
โปรแกรมฝึก TOEIC part 2 Question-Responses
โปรแกรมเตรียมศัพท์เพื่อสอบ TOEIC จากหนังสือ 100 TOEIC Preparation Test
โปรแกรมฝึก TOEIC part 1 Photographs
โปรแกรมฝึก TOEIC part 5 Incomplete Sentences
โปรแกรมฝึก TOEIC part 4 Short Talks

********************


โปรแกรมใน website นี้ เชิญ download ใช้งาน Free
-*-* โปรแกรมสำหรับผู้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ และเด็กเล็ก *-*-
ฝึกพิมพ์ดีดด้วยโปรแกรม BBC Typing Tutor
โปรแกรม ฝึกพิมพ์สัมผัสแป้นเครื่องคิดเลขการติดตั้ง
โปรแกรมท่องแม่สูตรคูณ (ชั้น ป.2)
โปรแกรมฝึกการบวกเลข 1 ถึงเลข 9 อย่างง่ายติดตั้งโปรแกรมไม่ได้ และอ่านภาษาไทยไม่ได้สำหรับ Windows 7
โปรแกรมคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากหนังสือ My First Word Book การ download และ ติดตั้งโปรแกรม (ทุกโปรแกรมใช้ตังอย่างนี้ได้ครับ)
โปรแกรมศัพท์ภาษาอังกฤษ Dolch Word List* ปัญหาการติดตั้งกับ smart screen ของ win 8 และ win 10
-*-* โปรแกรมคำศัพท์ในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษชั้นประถมต้น *-*-
หนังสือเรียน English Express เล่ม 1-6หนังสือเรียน Smile เล่ม 1-6
หนังสือเรียน Let's Go 4th edition เล่ม 1-6หนังสือเรียน Say Hello เล่ม 1-6
หนังสือเรียน Super minds เล่ม 1-6หนังสือเรียน Guess What เล่ม 1-6
หนังสือเรียน Projects: Play and Learn เล่ม 1-6หนังสือเรียน Backpack เล่ม 1-4

ศัพท์ในโปรแกรม
การ download และ ติดตั้งโปรแกรม (ทุกโปรแกรมดูตังอย่างนี้ได้ครับ)
คำศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรมต่าง ๆ ใน web นี้
หนังสือเรียน English Primer 1หนังสือเรียน Go Go Live 3ศัพท์พื้นฐานชั้นประถม 1 243 คำ
ศัพท์ Spelling Bee ป.1-ป.3

-*-* โปรแกรมคำศัพท์ในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยม และ อุดมศึกษา *-*-
หนังสือเรียน Solution 1หนังสือเรียน Top score1หนังสือเรียน Four corners
หนังสือเรียน Mega Goal 4 5 และ 6
-*-* โปรแกรมศัพท์พื้นฐาน และศัพท์ที่พบบ่อย(High Frequency Words) *-*-
ศัพท์ 500 คำที่พบบ่อยในหนังสือเรียน ป.1-ป.3ศัพท์ 1000 คำที่ใช้บ่อย จาก web อ.ต้นอมร
ศัพท์ 350 คำที่ใช้บ่อยที่สุด จาก Website ภาษาอังกฤษออนไลน์330 common verbs จาก www.acme2k.co.uk
ศัพท์ 500 คำที่ใช้บ่อย จาก Website ของมหาวิทยาลัยเชียงรายศัพท์ 3500 คำที่ควรรู้ website Blogsoi
ศัพท์ 1000 คำที่ใช้บ่อยที่สุด Website MyFristBrainศัพท์ 665 คำกริยาที่ใช้บ่อย
ศัพท์ 1000 most common words by Chris (คุณสมคิด)ศัพท์ 2000 most common words by Chris 
ศัพท์ 3000 คำ ป.1-ม.6 website virtual-exam.comศัพท์ อาชีพ 375 คำ
ศัพท์ 1000 คำที่ใช้บ่อย จาก web ESL.About.com
-*-* โปรแกรมศัพท์อื่น ๆ *-*-
ศัพท์ จากข้อสอบจริง 9 วิชาสามัญ 2555-2558 ทรูปลูกปัญญาศัพท์เตรียมสอบ ก.พ. และส่วนราชการอื่น ๆ
ศัพท์ ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน* List Of Verb 1039 คำ
* ศัพท์ตรงกันข้าม 40 คำ ที่ใช้บ่อย* ศัพท์กริยา 3 ช่อง 175 คำ
-*-* โปรแกรมศัพท์ที่ใช้ในการให้คำนิยามของ Dictionary) *-*-
ศัพท์ Longman Defining Vocabularyศัพท์ Longman Communication
-*-* โปรแกรมเตรียมสอบ CU TEP *-*-
ศัพท์เตรียมสอบ CU TEP
โปรแกรมฝึก Error Identification ชุด 1โปรแกรมฝึก Error Identification ชุด 2
-*-* โปรแกรมฝึก Vocabulary, Grammar *-*-
โปรแกรม 1500 Structured Test Level 1 2 and 3
โปรแกรม 1001 Vocabulary and Spellingโปรแกรม 501 Synonym&Antonym Questions
-*-* โปรแกรมเตรียมสอบ TOEIC, IELTS, TOEFL *-*-
โปรแกรมฝึก part 1"Photographs"โปรแกรมฝึก part 2"Question-Responses"
โปรแกรมฝึก part 4"Short Talks"โปรแกรมฝึก part 5"Incomplete Sentences"
โปรแกรมคำศัพท์ 3420 คำโปรแกรมศัพท์ หนังสือ 100 TOEIC Preperation
โปรแกรมศัพท์ IELTS 4000 คำโปรแกรมศัพท์ TOEFL 1000 คำจากง่ายไปยาก
โปรแกรมศัพท์ TOEFL จาก web ExamWord.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น