วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556

Dolch word List

ศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมต้น

หากท่าน search คำว่า "dolch word list"
Google จะพบคำตอบกว่า 152000 site

Dolch word list เป็นศัพท์ที่รวบรวมโดย Dr. Edward William Dolch ในหนังสือ "Problems in Reading" ในปี 1948
โดยรวบรวมศัพท์ที่พบบ่อย ประเภท frequency word list จากหนังสือเด็ก (Children's books) ในยุคนั่น
แม้เวลาผ่านไป แต่ในปัจจุบันโรงเรียนส่วนใหญ่ในอเมริกายังคงให้เด็ก ๆ ท่องศัพท์ชุดนี้
และศัพท์กลุ่มคำนาม

Dolch list: Nouns

apple, baby, back, ball, bear, bed, bell, bird, birthday, boat, box, boy, bread, brother, cake, car, cat, chair, chicken, children, Christmas, coat, corn, cow, day, dog, doll, door, duck, egg, eye, farm, farmer, father, feet, fire, fish, floor, flower, game, garden, girl, good-bye, grass, ground, hand, head, hill, home, horse, house, kitty, leg, letter, man, men, milk, money, morning, mother, name, nest, night, paper, party, picture, pig, rabbit, rain, ring, robin, Santa Claus, school, seed, sheep, shoe, sister, snow, song, squirrel, stick, street, sun, table, thing, time, top, toy, tree, watch, water, way, wind, window, wood

เนื่องจากตัวโปรแกรมจะทำงานคล้าย ๆ กับโปรแกรมอื่น ๆ ของผู้จัดทำ จึงขอข้ามการแสดงจอภาพการทำงานของโปรแกรมครับ

ความคิดเห็นของผู้เขียนแล้ว เราอาจจะได้ประโยชน์จากศัพท์ชุดนี้ เช่น ใช้เป็นตัวทดสอบฐานคำศัพท์ของเด็ก ป.2 ป.3 ว่าเป็นชุดศัพท์ที่จำเป็นต้องทราบ

click บรรทัดนี้เพื่อ download โปรแกรม
click บรรทัดนี้ เพื่ออ่าน เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นขณะ Download โปรแกรม

click บรรทัดนี้ เพื่อดูศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรม (มีบางคำที่ขออนุญาติตัดออกด้วย)

4 ความคิดเห็น: