วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โปรแกรมล่าสุด
ถ้ามีชุดศัพท์ต้องการใส่ในโปรแกรมติดต่อมาได้ครับ
facebook page "ทำดีเพื่อพ่อหลวง"
******
ศัพท์ 321 คำกริยาพื้นฐาน (verb) ที่ต้องเรียนรู้ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา
ศัพท์ ในหนังสือเรียน New world 1 ชั้น ม.2
ศัพท์ 242 Adjective ที่ ป.6 ต้องรู้ก่อนสอบ O-net
โปรแกรม พัฒนาทักษะคิดเลขเร็วชั้น ป. 4 เล่ม 1 2 4 และ 5
โปรแกรม พัฒนาทักษะคิดเลขเร็วชั้น ป. 5 เล่ม 1 2 3 และ 6
โปรแกรม พัฒนาทักษะคิดเลขเร็วชั้น ป. 3 เล่ม 1 - 8   (ครบทุกเล่ม)
โปรแกรม พัฒนาทักษะคิดเลขเร็วชั้น ป2 เล่ม 1 ถึงเล่ม 7  (ครบทุกเล่ม)
โปรแกรม พัฒนาทักษะคิดเลขเร็วชั้น ป1 เล่ม 1 ถึง เล่ม 6  (ครบทุกเล่ม)
* ศัพท์ 2nd 3rd และ 4th grade vocabulary word list
ศัพท์โทอิค 1000 คำที่พบบ่อยที่สุดในข้อสอบ รวบรวมโดย web EngNow.in.th
ศัพท์ ในหนังสือเรียน Back pack 6 ชั้น ป.6
ศัพท์ 600 คำกริยาที่ใช้บ่อย รวบรวมโดย website รักอังกฤษ
ศัพท์ 1000 คำที่ใช้บ่อย รวบรวมโดย website ภาษาอังกฤษออนไลน์
ศัพท์ ในหนังสือ Let's go 4  3rd edition
ศัพท์ ในวิชา ENG 1001 และ 1002 (ม.รามคำแหง)
ศัพท์ ในหนังสือเรียน Back pack 5 ชั้น ป.5
ศัพท์ ในหนังสือเรียน New world 1 ชั้น ม.1

********************


โปรแกรมใน website นี้ เชิญ download ใช้งาน Free
-*-* โปรแกรมสำหรับผู้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ และเด็กเล็ก *-*-
ฝึกพิมพ์ดีดด้วยโปรแกรม BBC Typing Tutorการติดตั้ง
ฝึกพิมพ์สัมผัสแป้นเครื่องคิดเลขติดตั้งโปรแกรมไม่ได้ และอ่านภาษาไทยไม่ได้สำหรับ Windows 7
ท่องแม่สูตรคูณ (ชั้น ป.2)ติดตั้งโปรแกรมไม่ได้ และอ่านภาษาไทยไม่ได้สำหรับ Windows 10
ฝึกการบวกเลข 1 ถึงเลข 9 อย่างง่าย* ติดตั้งโปรแกรมบน Windows 10
คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากหนังสือ My First Word Book การ download และ ติดตั้งโปรแกรม (ทุกโปรแกรมใช้ตังอย่างนี้ได้ครับ)
ศัพท์ภาษาอังกฤษ Dolch Word List* ปัญหาการติดตั้งกับ smart screen ของ win 8 และ win 10
Alphabet Flash card ชุด 1 - 5* Flash card 12 หมวด 240 คำ
-*-* โปรแกรมคำศัพท์ในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษชั้นประถม *-*-
หนังสือเรียน Express English เล่ม 1-6หนังสือเรียน Smile เล่ม 1-6
หนังสือเรียน Let's Go 4th edition เล่ม 1-6หนังสือเรียน Say Hello เล่ม 1-6
หนังสือเรียน Super minds เล่ม 1-6หนังสือเรียน Guess What เล่ม 1-6
หนังสือเรียน Projects: Play and Learn เล่ม 1-6หนังสือเรียน Backpack เล่ม 1-6
หนังสือเรียน Family and Friends เล่ม 1-3* หนังสือเรียน New Active Englishเล่ม 1-6
ศัพท์พื้นฐานชั้น ป.1-6 โดยเขตการศึกษากำแพงเพชรเขต 2ศัพท์ในโปรแกรม
การ download และ ติดตั้งโปรแกรม (ทุกโปรแกรมดูตังอย่างนี้ได้ครับ)
หนังสือเรียน English Primer 1หนังสือเรียน Go Go Live 3

ศัพท์ Spelling Bee ป.1-ป.3 จาก website Good WorkSheet* คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.1 - ป.6 โดย เขตการศึกษา กำแพงเพชรเขต 2
คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้น ประถมศึกษา สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ชั้น ป.1 - ป.6
-*-* โปรแกรมคำศัพท์ในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยม และ อุดมศึกษา *-*-
หนังสือเรียน Solution 1หนังสือเรียน Top score1หนังสือเรียน Four corners
หนังสือเรียน Mega Goal 4 5 และ 6
-*-* โปรแกรมศัพท์พื้นฐาน และศัพท์ที่พบบ่อย(High Frequency Words) *-*-
ศัพท์ 500 คำที่พบบ่อยในหนังสือเรียน ป.1-ป.3 งานวิจัยของนางสาวลี่ผิง เค้อศัพท์ 1000 คำที่ใช้บ่อย จาก web อ.ต้นอมร
ศัพท์ 350 คำที่ใช้บ่อยที่สุด จาก Website ภาษาอังกฤษออนไลน์
ศัพท์ 500 คำที่ใช้บ่อย จาก Website ของมหาวิทยาลัยเชียงรายศัพท์ 3500 คำที่ควรรู้ website Blogsoi
ศัพท์ 1000 คำที่ใช้บ่อยที่สุด Website MyFristBrainศัพท์ 665 คำกริยาที่ใช้บ่อย จาก website www.acme2k.co.uk
ศัพท์ 1000 most common words by Chris (คุณสมคิด)ศัพท์ 2000 most common words by Chris 
ศัพท์ 3000 คำ ป.1-ม.6 website virtual-exam.comศัพท์ อาชีพ 375 คำ รวบรวมจากหลาย web
ศัพท์ 1000 คำที่ใช้บ่อย จาก web ESL.About.comศัพท์ 1000 คำที่ใช้บ่อยจาก web ภาษาอังกฤษออนไลน์
-*-* โปรแกรมศัพท์ที่ใช้ในการให้คำนิยามของ Dictionary) *-*-
ศัพท์ Longman Defining Vocabularyศัพท์ Longman Communication
-*-* โปรแกรมเตรียมสอบ CU TEP *-*-
ศัพท์เตรียมสอบ CU TEP
ฝึก Error Identification ชุด 1ฝึก Error Identification ชุด 2
-*-* โปรแกรมฝึก Vocabulary, Grammar *-*-
1500 Structured Test Level 1 2 and 3
1001 Vocabulary and Spelling 501 Synonym&Antonym Questions
-*-* โปรแกรมเตรียมสอบ TOEIC, IELTS, TOEFL *-*-
ฝึก part 1"Photographs"ฝึก part 2"Question-Responses"
ฝึก part 4"Short Talks"ฝึก part 5"Incomplete Sentences"
คำศัพท์ 3420 คำศัพท์ หนังสือ 100 TOEIC Preperation
* ศัพท์โทอิค 1000 คำที่ออกบ่อย
ศัพท์ IELTS 4000 Academic Word Listศัพท์ TOEFL 1000 คำจากง่ายไปยาก
ศัพท์ TOEFL จาก web ExamWord.com
-*-* อื่น ๆ *-*-
ศัพท์ จากข้อสอบจริง 9 วิชาสามัญ 2555-2558 ทรูปลูกปัญญาศัพท์เตรียมสอบ ก.พ. และส่วนราชการอื่น ๆ
ศัพท์ ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน* List Of Verb 1039 คำ จาก web www.e4thai.com
* ศัพท์ตรงกันข้าม 40 คำ ที่ใช้บ่อย จาก  website www.rakenglish.com * ศัพท์กริยา 3 ช่อง 175 คำจากคำแนะนำ คุณ พสธร เรืองธรรมพิศาล
เตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา 500 ข้อศัพท์ Entrance 2192 คำ******