วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

โปรแกรมคำศัพท์ท้ายบท หนังสือเรียน Mega Goal 4 5 และ 6 ชั้น ม.4 5 และ ม.6

โปรแกรมนี้ ได้รับคำแนะนำ จากคุณ ธรรมรงค์ วณิชชานนท์ (อุดรธานี) และส่งไฟล์คำศัพท์และคำแปลมาให้ โดยชี้แจงว่าเป็นศัพท์ท้ายบทของหนังสือเรียน Mega Goal 4 ของชั้นเรียน ม.4
ขอขอบพระคุณ คุณ ธรรมรงค์ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
โปรแกรมนี้จึงแตกต่างจากโปรแกรมศัพท์ในหนังสือเรียนเล่มอื่น ที่เป็นศัพท์ท้ายบท ที่ได้รวบรวมไว้โดยสำนักพิมพ์ครับ

click บรรทัดนี้ เพื่อ download program ม.4

click บรรทัดนี้ เพื่อ download program ม.5
click บรรทัดนี้ เพื่อ download program ม.6

การทำงานของโปรแกรมก็ยังคงเป็นแนวทางเดียวกับโปรแกรมอื่น ๆ คือแบ่งศัพท์ออกเป็นชุด ชุดละ 10 คำ จากศัพท์ทั้งหมด 327 คำ

หน้าโปรแกรมหลัก มีศัพท์ 33 ชุด จากศัพท์ 327 คำ

หน้าจอศัพท์แต่ละชุด ในภาพตัวอย่าง ศัพท์ ชุดที่ 2 

หน้ารวมฝึก

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงเป็นประโยชน์แก่ท่านบ้าง ไม่มากก็น้อยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น