วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

โปรแกรม 350 ศัพท์ที่ใช้บ่อย

โปรแกรม 350 ศัพท์ที่ใช้บ่อยนี้
ได้นำศัพท์ที่รวบรวมไว้ ที่ website ภาษาอังกฤษออนไลน์.com
มาใช้เป็นวัตถุดิบของโปรแกรม

*****
เริ่มติดตั้ง
File ที่ได้มีชื่อว่า Setup 350 Words.exe

ทำการ double click ที่ไฟล์เพื่อเริ่มการติดตั้ง
จะพบหน้าทักทาย (Welcome)
ให้ click ปุ่ม Next
 *****
มีข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม ว่า ไม่ใช่โปรแกรมเชิงพาณิชย์
ให้ click ปุ่ม Next
*****

License ของโปรแกรม ก็แจกจ่ายได้ฟรีครับ
click ปุ่ม Next
****
โปรแกรมกำลังจะติดตั้งลงไปที่ drive C
ที่ folder ชื่อ program file
ให้ click ปุ่ม Next เพื่อติดตั้ง
****
โปรแกรมถามว่า ไม่มี folder นี้อยู่นะ
จะสร้างขึ้นใหม่นะ
ให้ click ปุ่ม yes เพื่อสร้าง
 ****
การติดตั้งพร้อมจะเริ่มต้นแล้ว
click ปุ่ม start
***
ใช้เวลาสักครู่ การติดตั้งก็เสร็จ
click ปุ่ม Next
****
การติดตั้งสมบูรณ์แล้ว
click ปุ่ม Exit
*****
โปรแกรมก็จะเริ่มทำงาน
พบหน้า ทักทาย

*****
มีศัพท์ทั้งหมด 35 ชุด ชุดละ 10 คำ
ให้พิมพ์หมายเลขชุดศัพท์ที่ต้องการ
เช่น
7  (enter)


*****
โปรแกรมจะแสดงศัพท์ชุดที่ 7 จำนวน 10 คำ ตั้งแต่คำที่ 60 ถึง 70
นำ mouse ไป click ที่ศัพท์ใด ก็จะมีเสียงอ่าน พร้อม คำแปล
*****
ด้านล่างมี ปุ่มคำสั่ง 7 ปุ่ม
1. ฝึกสะกดศัพท์
2. ฝึกศัพท์แบบ 4 ตัวเลือก
3. ทวนบัตรคำศัพท์
4. ฝึกเรียนพิมพ์ศัพท์อย่างง่าย
5. ฝึกสะกดศัพท์จากเสียงอ่านศัพท์
6. แสดงศัพท์ทีละคำ เพื่อการจดบันทึกในสมุดจด หรือ ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึก จะได้มีศัพท์ไว้ท่องยามว่าง
7. ดูศัพท์และคำแปลทั้ง 10 คำ

กดแป้น Esc (escape) กลับไปหน้าแรก

****
หากเลือก 1 Typing
จอภาพจะเป็นแบบนี้
โปรแกรมให้พิมพ์ศัพท์ ที่ตรงกับคำว่า    หัว  ซึ่งมี 4 ตัวอักษร
*****
ขณะที่พิมพ์ โปรแกรมจะนับจำนวนอักษรที่ได้พิมพ์ลงไป
พิมพ์แล้ว กดแป้น Enter
หากตอบผิด โปรแกรมจะแสดง อักษรที่สะกดถูก และ ตำแหน่ง และ เว้นวรรคสำหรับอักษรที่สะกดผิด
มีโอกาสพิมพ์ตอบได้ทั้งหมด 3 ครั้ง
สามารถออกจากการทดสอบ ณ ข้อใด ๆ ได้ โดยกดแป้น Escape
***
หากเลือกข้อ 2 ทดสอบแบบ 4 ตัวเลือก
จะแสดงศัพท์
และตัวเลือก 4 ตัว
ผู้ใช้จะ click เลือกคำตอบ หรือ กดแป้น 1 2 3 หรือ 4

หากตอบผิด จะแสดงศัพท์ตัวที่ผิด และอ่านออกเสียง
**
หากตอบถูก ก็จะอ่านศัพท์นั่น และแสดงคำต่อไป
แบบฝึกหัดนี้ ต้องตอบจนกว่าจะถูก

**
หากเลือก listening หรือ ฟังเสียง
ก็จะ ได้ยินเสียง ศัพท์ แล้วให้พิมพ์ คำศัพท์นั่น
หากต้องการฟังเสียงอีก ให้กดแป้น F1 (Function key 1)
พิมพ์ตอบได้ 3 ครั้ง
****
หากเลือก จดศัพท์ท่อง
จอภาพ จะแสดงศัพท์ทีละศัพท์ พร้อม คำแปล
และให้เวลาจด
เมื่อจดเสร็จให้กดแป้นใด ๆ เพื่อดูคำต่อไป หากต้องการออกให้กดแป้น Enter
**
ที่ เมนูหลักจะมีปุ่ม Practice all
จะพาไปยังหน้านี้
ด้านบน สามารถ click อักษรเพื่อดูศัพท์ทุกคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั่น
ด้านซ้าย
Word with 2 - 10 Letter
click เพื่อทดสอบศัพท์ที่มีจำนวนอักษร 2 ตัว 3 ตัว ไปจนถึง 10 ตัว
ศัพท์ที่จำนวนตัวอักษรน้อย มักเป็นศัพท์ง่าย

ด้านขวา
click เพื่อเลือกทดสอบศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร นั่น ๆ
***
ปุ่มกลาง ต้องการทดสอบศัพท์ ชุดที่ ... ถึง ชุดที่ ...
เลือกแล้วจอภาพเป็นแบบนี้
สามารกเลือกฝึกแบบกลุ่มคำได้
เช่น ต้องการฝึกคำตั้งแต่ชุดที่ 5 ถึงชุดที่ 15

***
ต่อจากนั่น สามารถเลือกว่าจะฝึกแบบ
1. พิมพ์ศัพท์
2. แบบเลือกตัวเลือก
3. ฟังเสียงแล้วพิมพ์
***
**
ตัวอย่างการฝึกศัพท์ทุกคำ ที่ขึ้นต้นด้วย อักษรตัว C
ในภาพ แสดงว่ามีอยู่ 19 คำ
**
ตัวอย่างหน้าจอที่เลือก ฝึกศัพท์ทุกคำที่มีจำนวนตัวอักษร 5 ตัวอักษร ซึ่งมีทั้งสิ้น 76 คำ

***
เกี่ยวกับโปรแกรม


หากท่านมีความเชื่อพื้นฐานว่า
"ศัพท์ เกิดจากการท่อง , เกิดจากการฝึก, เกิดจากการทำซ้ำ  จนจำขึ้นใจ"
โปรแกรมนี้ น่าจะช่วยท่านได้ครับ

คำแนะนำ
ผู้ปกครองควรจัดหาสมุดจดศัพท์เล่มเล็ก ๆ ให้น้องจดศัพท์วันละ 10 คำ จากชุด 1 เรื่อยไป
ในแต่ละวัน ตอนเย็นก็จะเปิดโปรแกรมและฝึกทำชุดที่น้องท่องในวันนั่น ๆ
การตำหนิ ถือ เป็นการ ลดความมั่นใจในตัวเอง
การชม คือ การเพิ่ม เสริม ความมั่นใจในตัวของเอง

เราควรสังเกตุการสะกด และแนะนำหลักการฟังเสียงอักษรตัวแรก และเสียงอักษรตัวสุดท้าย
เช่น ตัว  t ตัว d ตัว n

เมื่อถึงวันเสาร์ ก็เลือกเมนู Practice all แล้วเลือกชุดศัพท์ที่น้องได้ท่องไปในสัปดาห์นั่น เช่น
สัปดาห์แรก ก็จะเป็น ชุด 1 ถึง 5 และเลือกทดสอบแบบพิมพ์
อาจมีการให้รางวัล คำละ 1 บาท
น้องก็จะได้เงินเก็บ หรือ ค่าขนม 50 บาท ในแต่ละสัปดาห์
สัปดาห์ต่อไป ก็เป็นศัพท์ชุดที่ 6 ถึง 10
ส่วนสัปดาห์ต่อ ๆ ไป อาจเลือกวันอาทิตย์ เพื่อ ทวนศัพท์ที่ท่องไปแล้ว

ถือเป็นกิจกรรมเสริมสัมพันธ์ในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี
ทั้งยังเป็นการสร้างวินัย และให้เด็กรู้จักพลังของการสะสมด้วยครับ

click บรรทัดนี้ เพื่อไปบทความ "ศัพท์ทั้ง 350 คำ"

5 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ5 สิงหาคม 2556 22:05

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ19 พฤษภาคม 2557 17:46

  ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ30 พฤษภาคม 2557 14:48

  ขอบคุณมากนะครับสำหรับโปรแกรทดีๆที่สละเวลาทำขึ่น

  ตอบลบ