วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คำศัพท์ list of verbs 1039 คำกริยาทรงอานุภาพ

คำกริยา ถือเป็นคำที่ทรงอานุภาพที่สุดในบรรดาคำต่าง ๆ ของ part of speech
เป็นคำที่ใช้ได้ตามลำพังตัวมันเอง แล้วเกิดความหมาย สื่อสารได้
เช่น วิ่ง run  หยุด stop  หมุน spin เป็นต้น
ศัพท์ในชุดนี้ ได้รับคำแนะนำจาก คุณ พิพัฒน์ เจ้าของ website แนะนำสื่อสอนภาษาอังกฤษที่มีคนใช้มาก ๆ คือ web www.e4thai.com
โดย คุณพิพัฒน์เขียนบทความแนะนำ รายชื่อศัพท์กลุ่มนี้ไว้ในบทความนี้
เชิญดาวน์โหลด e-book “English – Thai Dictionary of Verbs” โดย e4thai.com

บางช่วง บางตอน ของบทความ
" ได้ รวบรวม verb ที่พบบ่อย - ใช้บ่อย ไว้ 1039 คำ ผมได้นำมาทำเป็น e-book โดยใส่คำแปลภาษาไทยไว้แล้ว  ทั้งนี้ได้พยายามเลือกคำแปลที่คิดว่า น่าจะตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษมากที่สุด,     verb บางคำมีหลายความหมาย ผมได้เลือกแปลความหมายแรก ๆ ที่ใช้บ่อยที่สุด โดยยึดดิกชันนารี Oxford และ Cambridge เป็น เกณฑ์ หากท่านพบคำแปลที่ผิดเพี้ยนควรแก้ไข ขอความกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อที่ผมจะได้แก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น ขอบพระคุณอย่างสูงครับ"
ซึ่งนำมาจาก website นี้
www.momswhothink.com
ในหน้า web นี้
List of verbs
บางช่วง บางตอนของบทความหน้านี้
" What would happen if we didn't have verbs? Not much at all. Verbs are perhaps the most important part of speech in the English language. You can't do or be anything unless a verb lets you. Verbs are everywhere, and it's about time you got to know them with this list of verbs of many types."

คุณพิพัฒน์ได้เอื้อเฟื้อคำศัพท์ และ คำแปล ผมจึงนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำโปรแกรมศัพท์นี้
click บรรทัดนี้เพื่อ download โปรแกรม
click บรรทัดนี้เพื่อดูศัพท์ในโปรแกรม

**
หน้าตา program icon บน desktop ของ windows เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว
หน้าจอแรกเมื่อโปรแกรมเริ่มทำงาน
หน้า เมนูหลัก ของโปรแกรม
ศัพท์ 1039 คำ แบ่งเป็นชุดละ 10 คำ ได้ 104 ชุด
พิมพ์เลขชุดศัพท์ที่ต้องการ  หรือ click เลือกปุ่ม ฝึกทั้งหมด

ปุ่ม about program

สมมุติเลือกดูศัพท์ชุดที่ 15
หน้าจอโปรแกรม เป็นแบบนี้
click ที่ศัพท์แต่ละคำ เพื่อฟังเสียงอ่าน และคำแปล
กด 7 ดูศัพท์และคำแปล และเสียงอ่าน แต่ละคำ ทีละคำ
กด 1 แบบทดสอบ choice 4 ตัวเลือก แสดงศัพท์ ให้เลือกคำแปล
กด 2 แบบทดสอบ choice แสดงคำแปล ให้เลือก ศัพท์

กด 3 ฟังเสียงศัพท์ และเลือก คำแปล
แบบทดสอบ 1 ถึง 3 เป็นแบบ ฝึกเร็ว เหมาะกับการ ทำ pretest และ ทบทวน ในเวลาจำกัด
กด 4 ฝึกพิมพ์ (เป็นแบบทดสอบที่สำคัญที่สุด)
กด 5 ฟังเสียง แล้ว พิมพ์ศัพท์
กด 6 เลือกทำแบบ 1 จากชุดแรกถึงชุดนี้
2. เลือกช่วงชุดที่ต้องการ เช่น ชุด 5 ถีงชุด 7
พิมพ์ชุดที่ต้องการ

ไปหน้า ฝึกทั้งหมด
สามารถดูศัพท์ในแต่ละตัวอักษรได้
ในภาพ แสดงศัพท์  อักษรตัว U ทั้งหมด ซึ่งมี 15 คำ
click แต่ละคำเพื่อฟังเสียงอ่านได้

หรือเลือกทดสอบ คำทุกคำตามความยาวของตัวอักษร (นับรวมเว้นวรรคด้วย)
ในภาพเป็นตัวอย่างศัพท์ที่ยาว 5 ตัวอักษร ในภาพ มีด้วยกัน 235 คำ
หรือเลือกทดสอบ คำทุกคำตามอักษรตัวแรก
ในภาพเป็นตัวอย่างศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร F มีด้วยกัน 49 คำ
หรือ เลือกช่วงศัพท์ที่ต้องการทดสอบ


สามารถเลือกแบบทดสอบได้

จบภาพรวมการทำงานของโปรแกรมครับ
**

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ10 พฤศจิกายน 2559 12:09

  ขอบคุณครับอาจารย์

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับ คงเป็นประโยชน์นะครับ ต้องการแก้ไข หรือ ต้องการชุดศัพท์อะไร แจ้งมาได้ครับ

   ลบ