วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โปรแกรมคำศัพท์ในหนังสือเรียน Solution

หนังสือเรียน Solution elementary student's book


เป็นหนังสือประกอบการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ ของชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยฯ
ได้นำศัพท์ในหนังสือจากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย มีศัพท์รวม 1947 คำ แบ่งเป็นชุดศัพท์ ชุดละ 10 คำ ได้ 195 ชุด
click บรรทัดนี้เพื่อ download program
click บรรทัดนี้เพื่อ ดูศัพท์ในโปรแกรม

การทำงานของโปรแกรม
หน้าแนะนำโปรแกรม กดแป้นใด ๆ เพื่อไปต่อ

หน้าหลัก
พิมพ์ชุดศัพท์ที่ต้องการ หรือ เลือกฝึกศัพท์ทั้งหมด

สมมุติพิมพ์ 1 เพื่อดูศัพท์ชุดที่ 1

แสดงศัพท์ทั้ง 10 คำในชุดที่ 1
 หากนำ mouse ไป click ที่ศัพท์คำไหน เช่น introduction จะมีแสดงอ่าน และ คำแปลศัพท์นั่น
ฟ 
กด 1 หรือ click ปุ่ม อังกฤษ-ไทย
จะเป็นแบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือก แสดง ศัพท์(อังกฤษ) ให้ เลือกคำแปล(ไทย) (กด 1 2 3 หรือ 4 หรือ click mouse)


หากเลือก 2 เป็นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก แสดง
คำแปล (ไทย) ให้เลือกตอบ คำศัพท์ (อังกฤษ)

หากเลือก 3 เป็นแบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือก
ได้ยินเสียงศัพท์ และ เลือก คำแปล(ไทย)  (ฝึก listening)

แบบฝึก แบบ 1 ถึงแบบ 3 เหมาะใช้ทำเพื่อการทดสอบครั้งแรก เพื่อการทบทวน
ใช้เวลาสั้น ๆ ไม่ถึง 5 นาที ก็ทำเสร็จ
หากเลือกทดสอบ 4 จะเป็นแบบ พิมพ์ศัพท์

โดยพิมพ์ตอบได้ 3 ครั้ง ในแต่ละครั้ง โปรแกรมจะใบ้ จำนวนอักษร (นับรวมเว้นวรรค)
และใบ้อักษรที่ถูก

เลือกทดสอบแบบ 5 จะได้ยินเสียงศัพท์ และพิมพ์คำศัพท์นั่น (ฝึก listening)

ในศัพท์ชุดถัด ๆ ไป (ชุด2 ถึงชุดสุดท้าย) จะมีปุ่ม 6


เพื่อใช้เลือกทำศัพท์แบบเป็นกลุ่มชุดคำ เช่น 1 ทำชุดแรกถึงชุดปัจจุบัน
2. เลือกชุดที่ต้องการได้

ในตัวเลือก ฝึกทั้งหมด เราสามารถ
1. click ที่ปุ่มอักษร เพื่อแสดงศัพท์ในหมวดอักษรนั่น พร้อมคำแปล และสามารถ click ฟังเสียงอ่านได้ทั้งแบบ ทีละคำ หรือ ให้อ่านทุกคำ

2. มีแบบทดสอบ ทดสอบศัพท์ทุกคำตามจำนวนตัวอักษร เช่น ทุกคำที่มี 5 ตัวอักษร
ในภาพ จะมีทั้งสิ้น 304 คำ
ศัพท์ที่จำนวนอักษรน้อย มีนัยยะว่า ง่าย เช่น ศัพท์ สองคำ

3. หรือ click ทดสอบศัพท์ในหมวดอักษร เช่น ทุกคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร B
ในภาพ มีทั้งสิ้น 114 คำ
 หรือ เลือกชุดศัพท์ในช่วงที่ต้องการ เช่น เลือกชุดที่ 8 ถึงชุดที่ 41


ซึ่งสามารถเลือกแบบทดสอบได้อีก  5 แบบทดสอบ เพื่อความสะดวก

เมื่อ ออกจากโปรแกรม (กดแป้น escape) จะพบหน้าปิดท้ายหน้านี้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น