วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โปรแกรมศัพท์ต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้

**
จากบทความที่แนะนำไว้ใน website  e4thai.com
"ดาวน์โหลดหนังสือ ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้"
จึงได้พบกับหนังสือเล่มนี้ครับ

**
เลยนำศัพท์ในหนังสือมาทำโปรแกรมศัพท์ ให้ฝึกฝนกันวันละ 10 คำ
click บรรทัดนี้ไป download เอกสาร
click บรรทัดนี้เพื่อ download program
**
 การติดตั้ง


การทำงานของโปรแกรม


 ศัพท์ 854 คำ แบ่งเป็นชุดละ 10 คำ ได้ 86 ชุด

ตัวอย่างศัพท์ในชุดที่ 5
ด้านล่างมีรายการให้เลือก 7 รายการ

ฝึกพิมพ์ศัพท์

ฝึกแปลศัพท์

ฝึกหาศัพท์

หน้ารวมศัพท์ ที่สามารถดูศัพท์ได้เป็นหมวดหมู่อักษร
หรือฝึกศัพท์ตามจำนวนตัวอักษร หรือ ตามอักษรตัวแรก
หรือเลือกชุดศัพท์ ที่ต้องการ

คงเป็นประโยชน์ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น