วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

โปรแกรมคำศัพท์ TOEFL 1000 คำ จากง่ายไปยาก

เป็นบทความที่แนะนำใน website  www.e4thai.com
ชื่อว่า "ศัพท์สอบ TOEFL +ความหมาย+ประโยคตัวอย่าง 1000 คำ"
ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของ website นี้ด้วยครับ
จึงได้นำศัพท์ และ ความหมาย มาใช้ในโปรแกรมศัพท์นี้

click บรรทัดนี้ เพื่อ download program
click บรรทัดนี้ เพื่อ ดูศัพท์ในโปรแกรม

การ ติดตั้ง และ การท่ำงานของโปรแกรม

 การทำงานของโปรแกรม
หน้าแรก

 หน้าหลัก ศัพท์ 1000 คำ แบ่งเป็นชุดละ 10 คำ ได้ 100 ชุด
 ตัวอย่างศัพท์ชุดที่ 15 คำที่ 141 - 150
หาก click ที่ศัพท์ จะแสดงคำแปล และ เสียงอ่าน
 กด 7 เรียนศัพท์ที่ละคำ
กด 1 แบบทดสอบ แสดง ศัพท์ ให้เลือกความหมายที่ถูกต้อง
 แบบทดสอบ 2 แสดงความหมาย ให้เลือก คำศัพท์ที่ถูกต้อง
 ยังมีแบบทดสอบ ฟังเสียง และ พิมพ์
ที่หน้าหลัก ยังเลือกไปยัง หน้าทดสอบรวมได้
ในหน้าที่ ผู้ใช้สามารถดูศัพท์ในแต่ละ หมวดอักษรได้
หรือ เลือกทดสอบศัพท์ทุกตัว ตามจำนวนตัวอักษรในศัพท์ เช่น 3 ตัวอักษร
หรือ เลือก ทดสอบศัพท์ทุกตัว ตามอักษรนำหน้า
เช่น ศัพท์ทุกตัวที่ ขึ้นต้นด้วย ตัว D  ซึ่งมีทั้งสิ้น 69 คำ

หวังว่า คงเป็นประโยชน์บ้างครับ

4 ความคิดเห็น: