วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โปรแกรม flash card แบบ alphabet flash card ชุด 1 - 5

เทคนิคการเรียนรู้จักศัพท์ โดยใช้ บัตรคำศัพท์ (flash card) เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับเด็กเล็ก ๆ ที่อาจจะยังไม่เกี่ยงหรือคุ้นเคยกับตัวอักษร แต่ถ้าเป็น รูปภาพ (picture) แล้วละก้อ ทั้งจำ ทั้งแม่น เลยละ
ก็เลยนำ แนวคิดนี้ มาทำเป็นโปรแกรม flash card ให้เด็กเล็ก ได้เรียนรู้จักศัพท์ 26 คำ ผ่านทางตัวอักษรอังกฤษ 26 ตัว กลายมาเป็น Alphabet flash card

ซึ่งได้ทำไว้ ณ ตอนนี้ 5 ชุดด้วยกัน

ชุดแรก ที่คำศัพท์ 26 คำ ได้แก่
apple    butterfly    car       duck        elephant         flower          grape        house        ice cream     jellyfish        kangaroo        lion  mouse         nestling          onion     palm        queen    ring        skirt       tree           umbrella          violin         watermelon      xylophone       yoghurt   zebra
โดยนำภาพมาจาก website 
http://www.kidsunder7.com/2011/08/alphabet-flash-cards.html

ชุด 2 ได้แก่
apple    bee    cat    dog    egg    flower    goose    hat    ice cream    jewel    kite    lion    mouse
nut    orange    pea    queen    rabbit    snake    tree    umbrella    violin    whale    xylophone
yacht    zebra
จาก website https://mrprintables.com/printable-flash-cards.html
ต้องขอ ขอบพระคุณ website ทั้งสอง มา ณ ที่นี้ ด้วยศัพท์ชุด 3 ได้แก่
airplane  bat  cow  duck  elephant  fish  giraffe horse  ice cream  jelly fish  kangaroo  lion  monkey  nest octopus  penguin  quail  rabbit  snake  tiger  unicorn  vulture whale  xylophone  yellow  zebra
ศัพท์ชุด 4 ได้แก่
alligator bus cat duck elbow fish gorilla hot itchy jump key lemon monkey nose ostrich
piano quiet rocket spider train up volcano watch fox yummy zipper
และ
ศัพท์ชุด 5 ได้แก่
ambulance banana cold donut elevator foot guitar helicopter inchworm juice kick ladybug moon nine
on pirate question rainbow stop turtle upside down vacuum watermelon mix yes zero

รวมศัพท์ทั้ง 5 ชุด จะได้ศัพท์ 104 คำ (ตัดคำซ้ำออก)
1 airplane 2 alligator 3 ambulance 4 apple 5 banana 6 bat 7 bee 8 bus 9 butterfly
10 car 11 cat 12 cold 13 cow 14 dog 15 donut 16 duck 17 egg 18 elbow 19 elephant 20 elevator
21 fish 22 flower 23 foot 24 fox 25 giraffe 26 goose 27 gorilla 28 grape 29 guitar 30 hat 31 helicopter 32 horse 33 hot 34 house 35 ice cream 36 inchworm 37 itchy 38 jelly fish 39 jellyfish 40 jewel 41 juice 42 jump 43 kangaroo 44 key 45 kick 46 kite 47 ladybug 48 lemon 49 lion 50 mix 51 monkey 52 moon 53 mouse 54 nest 55 nestling 56 nine 57 nose 58 nut 59 octopus 60 on 61 onion 62 orange 63 ostrich 64 palm 65 pea 66 penguin 67 piano 68 pirate 69 quail 70 queen 71 question 72 quiet 73 rabbit 74 rainbow 75 ring 76 rocket 77 skirt 78 snake 79 spider 80 stop 81 tiger 82 train 83 tree 84 turtle 85 umbrella 86 unicorn 87 up 88 upside down 89 vacuum 90 violin 91 volcano 92 vulture 93 watch 94 watermelon 95 whale 96 xylophone 97 yacht 98 yellow 99 yes 100 yoghurt 101 yummy
102 zebra 103 zero 104 zipper
ก็ถือเป็นชุดศัพท์ขนาดพอดีสำหรับการเริ่มต้น

โปรแกรม มี รายการให้เลือก 7 รายการ

เป็น แบบเรียน 3 รายการ ได้แก่ 1 เรียนจากภาพ 2 เรียนแบบสะกดคำ   3 เรียน เป็นคำ

และ แบบฝึกหัดอีก 4 รายการ ได้แก่ ทดสอบแบบสะกด และ ไม่สะกดคำ ทดสอบแบบสุ่ม และ ทดสอบแบบเลือกตัวเลือก

ตัวอย่าง การเรียนศัพท์ จากภาพ

ผู้ใช้ click เลือก ตัวอักษรที่ตัองการเรียนรู้ โปรแกรมจะแสดง ศัพท์ พร้อมเสียงอ่าน

ตัวอย่าง เรียนแบบสะกดคำ โปรแกรมแสดงภาพ พร้อม สะกดศัพท์ของภาพนั่น พร้อมเสียงอ่าน

หากเป็นการทดสอบ ผู้ปกครองจะต้องร่วมการทดสอบด้วย โดยโปรแกรมจะแสดงภาพ และให้น้องตอบทันที ว่าภาพที่เห็น คือ อะไร
และ ผู้ปกครองก็กดแป้น enter เพื่อแสดง เฉลย

หรือ ถ้าน้องพอจะทราบ ศัพท์ ก็ใช้แบบทดสอบแบบ เลือกตัวเลือก

ตัวอย่าง โปรแกรมในชุดที่ 2
หวัง ว่า คงเป็นประโยชน์ บ้าง ไม่มาก ก็น้อย

หากมี ชุดศัพท์ ที่ต้องการนำมาใส่โปรแกรม ก็ติดต่อได้ครับ
yudhana8715@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น