วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

ศัพท์ TOEFL จาก website ExamWord.com

website ExamWord.com หรือใช้ชื่อว่า English Test Vocabulary เป็น web ที่รวบรวมศัพท์ในการสอบสำคัญ ๆ ได้แก่ IELTS TOEFL SAT ECPE PTE MELAB MCAT GRE GMAT PCAT TOEIC ACT

ในหน้าศัพท์ TOEFL word list 1600 ได้รวบรวมศัพท์สำคัญในการสอบ TOEFL ไว้ จึงได้นำศัพท์และคำแปลดังกล่าว มาทำโปรแกรมนี้
(แม้จะเขียนว่า word list 1600 แต่เมื่อนำศัพท์มา และตัดคำซ้ำออก ได้ศัพท์  1354 คำ
click บรรทัดนี้เพื่อ download โปรแกรม

** คำแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับ


การทำงานของโปรแกรม

การติดตั้ง
ตอบรับว่าไม่ใช่โปรแกรมเชิงพาณิชย์
ติดตั้งลงในเครื่อง ใน directory ที่สร้างใหม่

จนการติดตั้งสำเร็จ โปรแกรมพร้อมทำงาน


หน้าแรกของโปรแกรม

หน้าหลักของโปรแกรม
มีศัพท์ 1354 คำ แบ่งเป็นชุดละสิบคำ ได้ 136 ชุด พิมพ์เลขชุดที่ต้องการ

สมมุติพิมพ์ 15 และกด enter ก็จะแสดงศัพท์ชุดที่ 15
 click ที่คำ จะอ่านศัพท์และแสดงความหมาย
 การทดสอบแบบ 1 แสดงศัพท์ ให้เลือก คำแปลที่ถูกต้อง

 การทดสอบแบบ 2 แสดงคำแปล ให้เลือกศัพท์ที่ถูกต้อง

หรือฟังเสียงแล้วเลือกคำแปลที่ถูกต้อง

หรือ พิมพ์ศัพท์ จากคำแปลที่ได้

หรือเลือกชุดศัพท์ที่ต้องการเมื่อเลือกชุดที่ต้องการได้แล้ว ก็สามารถเลือกแบบการทดสอบ

ในหน้าทดสอบรวม จะมีการทดสอบศัพท์
- ทุกคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรเดียวกัน
- ทุกคำที่จำนวนอักษรเท่ากัน

เช่น ศัพท์ทุกคำที่ยาว 5 ตัวอักษร มีทั้งสิ้น 162 คำ

สามารถแสดงศัพท์ตามอักษร click ที่คำจะมีเสียงอ่าน


หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น