วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

เตรียมคำศัพท์ไว้สอบ CU TEP

CU-TEP คือข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่ออกโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับผู้ที่จะสอบตรงเข้าคณะอินเตอร์ในจุฬาฯและที่ต้องการเรียนต่อปริญญาโท ในจุฬาฯ ต้องผ่านการสอบ CU-TEP
มี website ที่รวบรวมศัพท์เตรียมสอบ ไว้หลายที่ ที่น่าสนใจได้แก่
http://www.inttutor.com/cutepvocabs/
และ
https://www.gotoknow.org/posts/505427
จึงได้นำศัพท์มาจาก website ดังกล่าว ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของ website มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
มาทำโปรแกรมศัพท์ สำหรับท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบดังกล่าว จะได้มีเครื่องมือไว้ช่วยเหลือครับ
โปรแกรมมีคำศัพท์ทั้งสิ้น 852 คำ
click เพื่อ download program

click บรรทัดนี้ เพื่อไปหน้ารวมศัพท์ของโปรแกรม

การติดตั้งโปรแกรม

 เลือก I agree.. เพื่อตกลงในเงื่อนไขของโปรแกรม
โปรแกรมจะติดตั้งลงไปในเครื่องที่ directory นี้
ตอบ yes เพื่อสร้าง directory นี้


จบการติดตั้ง และ โปรแกรมจะเริ่มทำงาน

การทำงานของโปรแกรม
หน้าแรก

หน้าหลัก
ศัพท์ 852 คำ แบ่งเป็นชุดละ 10 คำ ได้ 86 ชุด ให้ผู้ใช้ พิมพ์เลขชุดที่ต้องการ หรือเลือก ฝึกศัพท์ทั้งหมด (ฝึกทั้งหมด)

สมมุติเลือกชุดที่ 7
โปรแกรมแสดงศัพท์ชุดที่ 7 ทั้งสิบคำ ผู้ใช้สามารถ click ที่ศัพท์คำใด เพื่อฟังเสียงอ่าน และคำแปล

หรือเลือกทดสอบ เช่น
ทดสอบ 1 แสดงศัพท์ ให้เลือกคำแปลที่ถูกต้อง
 หรือ ชุดที่ 2 แสดงคำแปล และให้เลือก ศัพท์ที่ถูกต้อง
 เลือก 3 จะอ่านเสียงศัพท์ และให้เลือกคำแปลที่ถูกต้อง
ทั้งสามแบบ จะได้คะแนนจากการตอบถูกครั้งแรก โปรแกรมจะไม่แสดงศัพท์คำตอบไปจนกว่าจะตอบถูก

หรือเลือกทดสอบแบบ พิมพ์ คำศัพท์

เราสามารถเลือกชุดทดสอบที่ต้องการได้

และ เลือกแบบทดสอบที่ต้องการได้
 ในหน้าทดสอบรวม

สามารถ click ปุ่มอักษร เพื่อดูศัพท์ทั้งหมดในหมวดอักษรนั่น
 หรือเลือกทดสอบศัพท์ ทุกคำ ที่มีจำนวนตัวอักษรตามที่เลือก
เช่นเลือก 5 ตัวอักษร  ก็จะพบศัพท์ 86 คำ
หรือ ทดสอบพิมพ์ศัพท์ ทุกคำ ที่ขึ้นต้นดัวยอักษร ที่ต้องการ
เช่น เลือก อักษรตัว E ก็มีศัพท์ 34 คำ
แต่ละคำที่ถาม จะใบ้จำนวนตัวอักษร อย่างในภาพ ศัพท์คำนี้ ยาว 8 ตัวอักษร

หวังว่า คงได้ประโยชน์จากโปรแกรมนี้นะครับ

2 ความคิดเห็น:

  1. ข้อสอบ cu-tep ปัจจุบันยากกว่า cu-tep เมื่อปีก่อนๆ มาก ยิ่งหากอยากจะเข้า bba cu จะต้องใช้ cu-tep speaking ด้วยยิ่งยากเข้าไปอีก

    ตอบลบ
    คำตอบ
    1. ขอบคุณครับ แต่หวังว่า ฐานคำศัพท์ชุดนี้ คงเป็นจุดเริ่มต้นได้บ้างนะครับ

      ลบ