วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

คำศัพท์ในหนังสือเรียน Gogo Loves English เล่ม 3 ของชั้น ป.3

 
เป็นหนังสือเรียนของชั้นป.3 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายใช้ครับ มีเพื่อนรู้จักต้องการทำโปรแกรมศัพท์กับหนังสือเล่มดังกล่าวนี้
ก็นำศัพท์จากหน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้าย (ตัดคำซ้ำ) ได้ศัพท์ 245 คำ นำมาทำโปรแกรมครับ
หน้าตาโปรแกรมก็ใช้โครงสร้างเดียวกันกับเพื่อน ๆ คือโปรแกรมของหนังสือ smile

click บรรทัดนี้เพื่อ download โปรแกรม

click บรรทัดนี้เพื่อไปดูศัพท์ในหนังสือ

click บรรทัดนี้ดูการทำงานของโปรแกรม smile 1 ถึง 4

หากฝึกฝนศัพท์วันละ 10 คำ สัปดาห์หนึ่งก็ได้ศัพท์ 50 คำ
เดือนกว่า ๆ ก็ได้ศัพท์ทั้ง 245 คำ ไว้ครอบครองครั้ง
หากเด็ก ๆ ทราบความหมายศัพท์ก่อนเข้าเรียน ก็จะเข้าใจบทเรียน และเกิดความมั่นใจในตัวเองยิ่ง ๆ ขึ้นครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น