วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

โปรแกรมทดสอบศัพท์ 3000 คำ ชั้น ป.1 ถึง ม.6 จาก website www.virtual-exam.com

ที่ website นี้ ได้รวบรวมศัพท์ที่ใช้บ่อย สำหรับนักเรียนชั้นป.1 จนถึง ม.6 ไว้ 3000 คำ โดยแบ่งเป็นศัพท์
* ชั้น ป.1-ป.3 500 คำ
* ชั้น ป.4-ป.6 500 คำ
* ชั้น ม.1-ม.3 1000 คำ
* และ ม.4-ม.6 1000 คำ
(click บรรทัดนี้เพื่อไปยังหน้า website www.virtual-exam.com)

จึงได้นำศัพท์ชุดดังกล่าวมาจัดทำเป็นโปรแกรม
ต้องขอ ขอบพระคุณ เจ้าของ website นี้ ด้วยครับ อยากให้แวะไปชมที่ website เพราะที่ website นี้ได้ออกแบบการทำสอบศัพท์ในรูป เกมส์ ต่าง ๆ เช่น เกมเสือดาว เกมลูกหมาตกน้ำ เกมกบกลับบ้าน เกม อินทรีย์ล่าเหยื่อ
ทำให้การทดสอบ น่าสนใจมากครับ

(click บรรทัดนี้ เพื่อ download program)

(click บรรทัดนี้ เพื่อ ดูศัพท์ในโปรแกรม)

การทำงานของโปรแกรม

หน้าแรก สามารถเลือกไปยังกลุ่มศัพท์ที่ต้องการ
- ป1-ป3   ศัพท์ 500 คำ      - ป.4-ป.6 ศัพท์ 500 คำ    - ม.1-ม.3 ศัพท์ 1000 คำ และ ม.4-ม.6 อีก 1000 คำ

สมมุติเลือกไปศัพท์ ป.1-ป.3

หน้าหลัก แบ่งศัพท์เป็นชุดละ 10 คำ ได้ 50 ชุด

สมมุติเลือกดูศัพท์ชุดที่ 4 คำที่ 31 ถึง 40

click ที่คำ จะแสดงศัพท์ คำแปล และเสียงอ่าน บางคำ มีภาพประกอบ

เลือก 1 ทดสอบแบบ แสดงศัพท์ ให้เลือกคำแปลที่ถูกต้อง

เลือก 2 ทดสอบแบบ แสดงคำแปล ให้เลือกศัพท์ ที่ถูกต้อง

เลือก 3 ทดสอบแบบ ได้ยินเสียงศัพท์ ให้เลือกคำแปลที่ถูกต้อง

เลือก 4 ทดสอบแบบพิมพ์ศัพท์   เลือก 5 ทดสอบแบบพิมพ์ศัพท์จากเสียงศัพท์ที่ได้ยิน

เลือก 6 เลือกชุดที่ต้องการ

ที่หน้าทดสอบรวม

สามารถดูศัพท์แต่ละหมวดอักษรได้

หรือเลือกทดสอบ ศัพท์ทุกคำที่ยาว 5 ตัวอักษร จะพบว่า มีทั้งสิ้น 109 คำ

หรือ เลือกทดสอบศัพท์ทุกคำที่ขึ้นต้นด้วย อักษรตัว B  มี 42 คำ

ตัวอย่างหน้าจอของศัพท์ ม.1-ม.3

ส่วนประกอบของโปรแกรมเหมือนกัน

หวังว่า คงได้ประโยชน์จากศัพท์ชุดนี้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น