วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

โปรแกรมรวมคำศัพท์ในหนังสือเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6 (ปรับปรุง)

ในปี 2552 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ ได้ให้ทุนคุณ อัครพนท์ เนื้อไม้หอม ในการศึกษาวิจัย รวบรวมคำศัพท์จากตำราภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นแบบเรียนของชั้น ป.6, ม.3, ม.6
ดาวน์โหลดเนื้อหาทั้งหมดได้ที่ http://www.niets.or.th/uploads/content_pdf/research_1347348576.pdf

งานวิจัยได้รวบรวมศัพท์จากตำราเรียนทั้งสิ้น 45 เล่ม แบ่งเป็นชั้น ป.6 15 เล่ม ม.3 15 เล่ม และ ม.6 15 เล่ม
ตัวอย่างหนังเรียนชั้น ป.6
1. Projects: Play & Learn (Student’s Book 6)
2. Projects: Play & Learn 6 (Activity Book 6)
3. Zoom 6
4. Zoom 6 (Activity Book)
5. Gogo Loves English 6
6. Gogo Loves English 6 (Work Book)
7. Gogo Loves English 6 (Writing Book)
8. Storytellers 6
9. English Land 6
10. Smart Kids 8
11. Smart Kids 6 (Activity Book)
12. Aha! English
13. See Saw (Workbook)
14. See Saw (Student’s Book)
15. Express English 6

งานวิจัยชุดนี้ เคยนำมาทำเป็นโปรแกรมคำศัพท์ไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ พอกลับไปดูก็พบว่า มีศัพท์หลายคำที่ตกหล่นไป และคำแปลบางคำสะกดผิด (ผิดจากต้นฉบับนะครับ) เลยปรับปรุงใหม่ครับ
จึงได้นำคำศัพท์พร้อมคำแปลจากงานวิจัยนี้ มาทำเป็นโปรแกรมคำศัพท์ 3 โปรแกรมครับ
click เพื่อ download program ป.6
click เพื่อ download program ม.3
click เพื่อ download program ม.6

ตัวอย่างโปรแกรม
หน้าหลักของโปรแกรม (ป.6)

หน้าหลักของโปรแกรม (ม.3)


หน้าหลักของโปรแกรม (ม.6)


ตัวอย่างศัพท์ชุดที่ 5 จำนวนสิบคำ click ที่ศัพท์จะแสดงเสียงอ่าน และคำแปล
ด้านล่าง มีแบบทดสอบให้เลือก 5 แบบ  
 ตัวอย่างแบบทดสอบ อังกฤษ - ไทย
ตัวอย่างแบบทดสอบ ไทย - อังกฤษ

 และหน้ารวมทดสอบ มีแบบทดสอบศัพท์ตามจำนวนตัวอักษรในศัพท์ และ ศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร


โปรแกรมนี้ เป็น version ปรับปรุง จากที่ได้เคยทำมาแล้วครับ
หวังว่าคงเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยครับ

ต้องการให้ผู้จัดทำ ทำศัพท์ชุดใด (นำศัพท์และคำแปลของท่าน ใส่ลงไปในโปรแกรมนี้) ติดต่อมาได้ครับ
gmail :  yudhana8715@gmail.com
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น