วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โปรแกรม error identification (1)

error identification เป็นแบบทดสอบ grammar ที่ให้เราค้นหาจุดผิดในประโยค หรือ บนสนทนา
ไม่เพียงเท่านั่น
ต้องแก้ไขให้ถูกต้องครับ
เช่น

1. Evidence of this may be saw in the terrifying figures of family decomposition. 

ผิดตรงไหน
แก้ด้วย

saw ต้องแก้เป็น seen เพราะ v.be+v.3 หรือ v.ing 

น่าสนใจนะครับ ท่านจะเจอแบบทดสอบลักษณะนี้ ในข้อสอบ 
CU-TEP , TOEIC, TOEFL (บางการทดสอบแค่บอกจุดที่ผิด ไม่ต้องแก้ไข)

แบบฝึกหัดผมได้มาจาก website นี้ครับ
www.englishdaily626.com -  English Exercises - Error identification

click บรรทัดนี้เพื่อ download program

ในโปรแกรมมีแบบทดสอบทั้งสิ้น 120 ข้อครับ
 ***
หน้าหลักของโปรแกรม
 ***
ตัวอย่างแบบทดสอบ
ตอบโดยการกดแป้น 1 2 3 4 หรือ click mouse
ออกแบบให้ทำจนกว่าจะถูก
  ***
ผ่านการหาตำแหน่งผิดแล้ว
ก็ต้องแก้ไขครับ
ให้แก้ไขได้ 3 ครั้งครับ แล้วจึงเฉลย
  ***
เฉลย
  ***

คงเป็นประโยชน์บ้าง นะครับ

2 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณครับ มันส์มาก แต่มีหลายครั้งที่กด enter กรณีตัดออก แล้วโปรแกรมมันไม่ให้คะแนนทั้งๆ ที่คำตอบคือตัดออก/ไม่เติม
  มีบางข้อที่คำตอบไม่ครอบคลุม เช่น คำตอบคือ can't แต่ผมพิมพ์คำว่า cannot โปรแกรมมันไม่ให้คะแนน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับ รบกวนบอกข้อที่ผิดพลาดหน่อยครับ จะได้แก้ไขครับ ส่วนการให้คะแนน จะให้กับการตอบถูกครั้งแรกเท่านั่นครับ ไม่ทราบว่าตรงเงื่อนไขหรือเปล่าครับ

   ลบ