วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

โปรแกรมคำศัพท์ในหนังสือเรียน Backpack เล่ม 1 2 3 และ 4

ถึงคิวหนังสือ Backpack ของชั้นประถมต้นครับ
backpack 1  2  3 และ 4  ของ ชั้นประถม 1   2  3 และ ประถม 4

โปรแกรมคำศัพท์ในหนังสือเรียน backpack 1 มีคำศัพท์จากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย รวม 440 คำ

โปรแกรมคำศัพท์ในหนังสือเรียน backpack 2 มีคำศัพท์จากหน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย รวม 710 คำ



click บรรทัดนี้ เพื่่อดูการ download program และติดตั้งโปรแกรม

การทำงานก็คล้ายโปรแกรมคำศัพท์อื่น ๆ ใน web นี้ครับ

 โปรแกรมหน้าหลัก
ให้เลือกชุดศัพท์ที่ต้องการจาก 88 ชุด  หรือจะเลือกฝึกศัพท์ทั้งหมด
 ตัวอย่างศัพท์ชุดที่ 4

แต่ละชุดมี 10 คำ ศัพท์ได้จากการพิมพ์ศัพท์จากหนังสือเรียนหน้าแรกไปถึงหน้าสุดท้าย ไม่แสดงคำซ้ำ
 สมมุติเลือกแบบฝึกหัด 1
แสดงศัพท์ ให้เลือกคำแปล
ศัพท์ จะถูกสุ่มมา ไม่เรียงตามลำดับในชุด และ ตัวเลือก 4 ตัวก็สุ่มและสลับข้อเช่นกัน จึงไม่ต้องห่วงว่าเด็กจะจำคำตอบแต่ละข้อไป
ตัวอย่างแบบฝึกหัด แสดงคำแปลไทย ให้เลือกคำตอบศัพท์ ที่ถูกต้อง
 แบบฝึกหัด ฟังเสียงศัพท์ และเลือกคำแปลที่ถูกต้อง

หรือไปหน้ารวมศัพท์ และรวมแบบฝึกหัด
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์บ้าง ไม่มาก ก็น้อย ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น