วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โปรแกรมคำศัพท์ในหนังสือเรียน Project: Play and Learn เล่ม 1 ถึง 6


หนังสือเรียน Projects : Play and Learn ตั้งแต่เล่ม 1 ถึง เล่ม 6 ได้ นำศัพท์ในหนังสือมาทำโปรแกรมให้ได้ศึกษา และฝึกฝนคำศัพท์แล้ว
โดย เล่ม 1 มีศัพท์  273 คำ                         เล่ม 2 มีศัพท์ 407 คำ
เล่ม 3 มีศัพท์ 507 คำ                                เล่ม 4 มีศัพท์ 678 คำ
เล่ม 5 มีศัพท์ 710 คำ                                เล่ม 6 มีศัพท์ 955 คำ


click บรรทัดนี้ เพื่อ download โปรแกรม  เล่ม 1

click บรรทัดนี้ เพื่อ download โปรแกรม  เล่ม 2

click บรรทัดนี้ เพื่อ download โปรแกรม  เล่ม 3

click บรรทัดนี้ เพื่อ download โปรแกรม  เล่ม 4

click บรรทัดนี้ เพื่อ download โปรแกรม  เล่ม 5
 
click บรรทัดนี้ เพื่อ download โปรแกรม  เล่ม 6

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ1 สิงหาคม 2559 20:09

  อาจารย์ครับชื่อ project 5 กับ project 6 สลับกันครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ ได้แก้ไขแล้วครับ ต้องการคำศัพท์ชุดใด หรือ ในหนังสือเล่มใดที่ยังไม่มี แจ้งมาได้ครับ
   ขอบคุณครับ

   ลบ