วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โปรแกรมศัพท์ 500 ศัพท์ที่ใช้บ่อย

โปรแกรม 500 ศัพท์ที่ใช้บ่อยนี้
ได้นำศัพท์ที่รวบรวมไว้ ที่ website ของ มหาวิทยาลัยเชียงราย
มาใช้เป็นวัตถุดิบของโปรแกรม

*****
เริ่มติดตั้ง
File ที่ได้มีชื่อว่า Setup 500 vocab.exe 
การติดตั้งจะเหมือน การติดตั้งโปรแกรม 350 ศัพท์ที่ใช้บ่อยหน้าตาโปรแกรม และ การใช้งานก็เหมือนกับ โปรแกรม 350 ศัพท์ที่ใช้บ่อย
คำแนะนำ
ผู้ปกครองควรจัดหาสมุดจดศัพท์เล่มเล็ก ๆ ให้น้องจดศัพท์วันละ 10 คำ จากชุด 1 เรื่อยไป
ในแต่ละวัน ตอนเย็นก็จะเปิดโปรแกรมและฝึกทำชุดที่น้องท่องในวันนั่น ๆ
การตำหนิ ถือ เป็นการ ลดความมั่นใจในตัวเอง
การชม คือ การเพิ่ม เสริม ความมั่นใจในตัวของเอง

เราควรสังเกตุการสะกด และแนะนำหลักการฟังเสียงอักษรตัวแรก และเสียงอักษรตัวสุดท้าย
เช่น ตัว  t ตัว d ตัว n

เมื่อถึงวันเสาร์ ก็เลือกเมนู Practice all แล้วเลือกชุดศัพท์ที่น้องได้ท่องไปในสัปดาห์นั่น เช่น
สัปดาห์แรก ก็จะเป็น ชุด 1 ถึง 5 และเลือกทดสอบแบบพิมพ์
อาจมีการให้รางวัล คำละ 1 บาท
น้องก็จะได้เงินเก็บ หรือ ค่าขนม 50 บาท ในแต่ละสัปดาห์
สัปดาห์ต่อไป ก็เป็นศัพท์ชุดที่ 6 ถึง 10
ส่วนสัปดาห์ต่อ ๆ ไป อาจเลือกวันอาทิตย์ เพื่อ ทวนศัพท์ที่ท่องไปแล้ว

ถือเป็นกิจกรรมเสริมสัมพันธ์ในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี
ทั้งยังเป็นการสร้างวินัย และให้เด็กรู้จักพลังของการสะสมด้วยครับclick บรรทัดนี้ เพื่อไปบทความ "ดูศัพท์ 500 คำ"

2 ความคิดเห็น: