วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.

สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำเอกสาร
“คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา” เพื่อเป็นแนวทางสาหรับครูในการจัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ พฤศจิกายน 2559
click บรรทัดนี้เพื่อไป download เอกสาร

ผมได้นำศัพท์ และ คำแปล จากเอกสารฉบับนี้ มาทำเป็นโปรแกรมคำศัพท์ประจำชั้นเรียน ได้ 6 โปรแกรม ตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป.6
click บรรทัดนี้ เพื่อ download program ชั้น ป. 1 คำศัพท์ 155 คำ
click บรรทัดนี้ เพื่อ download program ชั้น ป. 2 คำศัพท์ 159 คำ
click บรรทัดนี้ เพื่อ download program ชั้น ป. 3 คำศัพท์ 154 คำ
click บรรทัดนี้ เพื่อ download program ชั้น ป. 4 คำศัพท์ 254 คำ
click บรรทัดนี้ เพื่อ download program ชั้น ป. 5 คำศัพท์ 253 คำ
click บรรทัดนี้ เพื่อ download program ชั้น ป. 6 คำศัพท์ 250 คำ

click บรรทัดนี้เพื่อดูศัพท์ในโปรแกรม (Excel file)
การทำงานของทั้ง 6 โปรแกรม มีรูปแบบเหมือนกัน
ที่หน้าหลัก ผู้ใช้ เลือก ชุดศัพท์ที่ต้องการ แต่ละชุดมีศัพท์ 20 คำ


เช่น ศัพท์ ชุด 5 ถ้า click ที่ศัพท์ จะแสดงเสียงอ่าน และ คำแปลแบบฝึกหัด 1 แสดงศัพท์ ให้เลือก คำแปลที่ถูกต้อง

แบบฝึกหัดที่ 2 แสดง คำแปล ให้เลือก ศัพท์ ที่ถูกต้อง

แบบฝึกหัด ฟังเสียงอ่านศัพท์ เลือก คำแปล ที่ถูกต้อง

แบบฝึกหัด พิมพ์คำศัพท์ ให้ตรงคำความหมายที่ให้

แบบฝึกหัด ฟังเสียงอ่านศัพท์ แล้วพิมพ์ศัพท์ ที่ได้ยิน


ยังมีหน้าฝึกรวม ที่สามารถ ทำแบบฝึกหัดตามชุดคำศัพท์ที่ต้องการ เช่น จากชุด 5 ถึงชุด 10เป็นต้น
หรือ ทำศัพท์ทุกคำที่มีจำนวนอักษร 3 ตัว เป็นต้น


หวังว่า คงเป็นประโยชน์ บ้าง ไม่มาก ก็ น้อยครับ

2 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณมากค่ะ เป็นประโยชน์มากค่ะ

    ตอบลบ
    คำตอบ
    1. ขอบคุณครับ ดีใจที่เป็นประโยชน์ครับ

      ลบ