วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

บัตรคำศัพท์รังผึ้ัง อักษร A-Z รวมศัพท์ 150 คำ

บทความชื่อ "สื่อการสอน ชุด "รังผึ้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษ A-Z" (ช่วงชั้นที่ 2) ใน web รักครู.com ได้เขียนไว้


click บรรทัดนี้ เพื่อ download program

มีศัพท์ทั้งหมด 150 คำ ได้แก่ 
ant    apron    airplane    acorn    alligator    apple    
bee    ball    bicycle    banana    bear    bird    
cap    cow    cat    clock    carrot    car    
dad    duck    dog    doll    door    dinosaur    
egg    envelope    elbow    elf    elephant    eraser    
frog    flower    feet    fox    fish    fork    
grapes    goat    gorilla    glasses    guitar    goose
hen    horse    hand    house    hammer    hat
icicle    island    ice cream    igloo    iguana    iron
jellyfish    jump    jeans    jeep    jacket    jam
kangaroo    king    kite    kitten    key    koala
lamb    ladybug    leg    ladder    leaf    lion
mom    milk    moon    mouse    monkey    money
nest    needle    net    nail    necklace    nose
octopus    onion    oar    orange    ox    owl
pie    pen    pig    pumpkin    pencil    pail
queen    quail    quarter    quilt    quiet    question
rain    rabbit    rock    rooster    ring    rake
seal    socks    star    sun    strawberry    snake
table    tomato    tiger    turtle    tree    train
under    unicorn    umbrella    uniform    umpire    up
violin    vegetables    volcano    van    vase    vest
window    worm    whale    web    water    watch
yacht    yarn    xylophone    x-ray    yawn    yak    
zigzag    zucchini    zipper    zebra    zero    zoo
อักษรละ 6 คำ เว้น Y และ X อยู่รวมกัน
ส่วนใหญ่เป็นศัพท์พื้นฐาน และมีเพิ่มมา ก็เป็นศัพท์น่าสนใจครับ

เมื่อนำมาทำเป็นโปรแกรม หน้าตา และ การทำงาน ก็จะประมาณนี้ครับ
หน้า เมนูหลัก
ผู้ใช้ click เลือกเรียนอักษรที่ต้องการ

เช่น click อักษร T จะแสดงภาพศัพท์ทั้ง 6  ถ้า click ภาพใดจะมีเสียงอ่าน
หรือเลือกปุ่ม read all ให้อ่านศัพท์ทั้ง 6 ทีละคำ
ปุ่ม where is it? ทดสอบ ฟังเสียง แล้ว click ภาพที่ตรงกัน
 ปุ่ม Hide and Seek จะปิดศัพท์ แล้วมีเสียงอ่าน ให้ click ตรงศัพท์ที่ถูก

หรือ ปุ่ม spelling ก็ปิดศัพท์ ให้พิมพ์ จะพิมพ์ได้ 3 ครั้ง แต่ละครั้งจะบอกใบ้เพิ่ม โดยแสดงอักษรที่ถูก

ตัวอย่างอักษร Q


โปรแกรมทำไว้สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งจำภาพ และ เสียงอ่าน
มีการทดสอบ ที่หลากหลาย ช่วยการเรียนรู้และจำ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หวังว่า คงเป็นประโยชน์บ้างครับ
สนใจ ทำโปรแกรมศัพท์ ลักษณะคล้าย ๆ กันนี้ เมล์มาคุยกันได้ครับ
yudhana8715@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น