วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำแรก ที่ใช้บ่อย จาก website ภาษาอังกฤษออนไลน์

ที่ website ภาษาอังกฤษออนไลน์ มีบทความชื่อ "คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำแรก ที่ใช้บ่อย ต้องรู้ทุกคำ จำให้แม่น"   (click เพื่อไปยังบทความ) โดยรวบรวมคำศัพท์ และ คำแปล 100 คำที่ใช้บ่อยไว้
จึงนำชุดศัพท์นี้ มาทำโปรแกรมศัพท์
click บรรทัดนี้ เพื่อไป download program มาติดตั้งกับเครื่อง PC, Notebook
การทำงานของโปรแกรม เป็นดังนี้


เมนูหลัก ศัพท์แบ่งเป็นชุดละ 10 คำ ได้ 10 ชุด ผู้ใช้พิมพ์เลขที่ชุดศัพท์ที่ต้องการ

เช่น ศัพท์ ชุด 5 แสดงศัพท์ทั้ง 10 ทำ ถ้า click ที่คำ จะแสดงศัพท์ พร้อมความหมายและเสียงอ่าน

เลือก 1 เป็นแบบทดสอบ choice แสดงศัพท์ ให้เลือกความหมายที่ถูกต้อง
 เลือก 2 เป็นแบบฝึกหัดแสดง ความหมาย ให้เลือก คำศัพท์ ที่ถูกต้อง
แบบฝึกหัด 3 จะได้ยินเสียงอ่าน ให้เลือก ความหมายที่ถูกต้อง
 แบบฝึกหัด 4 พิมพ์ศัพท์ตามความหมายที่แสดง
 แบบฝึกหัด 5 ฟังเสียงอ่านศัพท์ แล้วพิมพ์ ศัพท์ที่ถูกต้อง เหมือนฝึกฟัง (dictation)

เป็นชุดศัพท์ที่น่าสนใจครับ คงเป็นประโยชน์บ้าง ไม่มากก็น้อยครับ
ติดต่อผู้จัดทำได้ที่เมล์ Yudhana8715@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น