วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

1000 ศัพท์ใช้บ่อยที่สุด

จาก website www.myfirstbrain.com
ในหัวข้อ คำศัพท์ 1000 คำที่ใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ
โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 500 คำแรก และ 500 คำหลัง

จึงนำศัพท์ พร้อมคำแปล จาก website นี้มาใส่ในโปรแกรมท่องศัพท์นี้
click บรรทัดนี้เพื่อ download โปรแกรม

click บรรทัดนี้ เพื่ออ่าน เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นขณะ Download โปรแกรม
ขอบพระคุณ website ดังกล่าวด้วยครับ

การติดตั้ง
หน้าจอแรก click Next
 
ส่วนใหญ่จะ click Next กับ Yes ไปจนจบ
 


เมื่อจบการติดตั้งโปรแกรมก็จะเริ่มทำงาน


หน้าแรกของโปรแกรม

หน้าเมนูหลัก แบ่งเป็นการเลือกบทที่ต้องการดูและฝึกหัด จากทั้งหมด 100 ชุดคำ @ ละ 10 คำ
หรือจะเลือก ฝึกหัดทั้งหมด (practice all)
 หน้าตาศัพท์แต่ละชุด ในภาพเป็นชุดที่ 16
ประกอบด้วยศัพท์ 10 คำ เป็นศัพท์ลำดับที่ 150 ถึง 160
ด้านล่างมีรายการให้เลือกได้แก่
กด 1 ฝึกพิมพ์
กด 2 ฝึกเลือกตัวเลือก
กด 3 ดูบัตรคำศัพท์
กด 4 ฝึกสะกดอย่างง่าย
กด 5 ฝึกฟังแล้วพิมพ์
กด 6 ดูศัพท์ทีละคำ พร้อมเสียงอ่าน
กด 7 ดูศัพท์ทุกคำพร้อมคำแปล
กด esc กลับไปหน้าหลัก
 ที่หน้าหลัก หากเลือกฝึกทั้งหมด (practice all)
จะมายังหน้าจอนี้
สามารถดูศัพท์ทั้งหมดในแต่ละตัวอักษร A ถึง Z
สามารถฝึกพิมพ์ศัพท์ตามจำนวนตัวอักษร เช่น
ศัพท์ทุกคำ ที่สะกด 2 ตัวอักษร
หรือ
ศัพท์ทุกคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A
หรือจะเลือกฝึกเป็นกลุ่มคำ เช่น ชุด 15 ถึง 20 (พิมพ์ค่าเอง)
ซึ่งหลังจากเลือกกลุ่มคำแล้ว ยังสามารถเลือกแบบทดสอบได้ว่าจะ
1. สอบแบบพิมพ์
2. แบบเลือกตัวเลือก
3. แบบฟังเสียงแล้วพิมพ์ตาม

โปรแกรมโดยรวมก็ประมาณนี้ครับ

click บรรทัดนี้ เพื่อไปดูรายชื่อศัพท์ในโปรแกรมทั้ง 1000 คำ

2 ความคิดเห็น: