วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โปรแกรม 501 คำเหมือน คำตรงกันข้าม (501 Synonyms and Antonyms)

คำเหมือน และ คำตรงข้าม เป็นอีกรูปแบบของข้อสอบที่นิยมใช้กัน เนื้อหานี้ได้มาจากหนังสือชื่อ 501 Synonym & Antonym Questions ของสำนักพิมพ์ Learning Express ปี 2002
click บรรทัดนี้ เพื่อ download เอกสาร
ที่ผม download มาจาก Internet โดย search คำว่า 501 Synonym & Antonym Questions
ก็ขอขอบคุณสำนักพิมพ์ เจ้าของเอกสารด้วยครับ


ในเอกสารบอกไว้ว่า คำศัพท์เป็นระดับใช้สอบเข้าเช่น SAT และ GRE
แต่ ดู ๆ แล้ว ก็น่าจะเป็นระดับเดียวกับ TOEIC TOEFL ได้เช่นกันครับ

ลองดูตัวอย่างคำถามใน Synonym
1. remote
  a. automatic
  b. distant
  c. savage
  d. mean
2. detest
  a. argue
  b. hate
  c. discover
  d. reveal
3. gracious
  a. pretty
  b. clever
  c. pleasant
  d. present

จะเห็นว่า เป็นศัพท์ระดับกลาง ถึง ยาก ได้เลยครับ (ความเห็นส่วนตัว)
คำถามก็มีอยู่ด้วยกัน 501 ข้อ ก็นำมาทำเป็นโปรแกรมทดสอบ ให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นครับ
สนใจก็ download ไปใช้งานได้เลยครับ
** click บรรทัดนี้ เพื่อ download โปรแกรม **
** click บรรทัดนี้ ดูศัพท์ในโปรแกรม **

หน้าหลัก
มีคำถาม 14 ชุด เลือกชุดที่ต้องการ

ตัวอย่าง คำถามชุด 1 Synonyms มีคำถาม 35 ข้อ
ตอบโดยการกดแป้น 1 2 3 หรือ 4 หรือ click
ควรกดแป้นจะดีกว่าใช้ mouse click เพื่อลดอาการล้าของมือ

ต้องการไปข้อต่อไปกดแป้น Page down ไปข้อก่อนหน้ากดแป้น Page up ต้องการออกจากการทดสอบ กดแป้น Escape
ตัวอย่าง Synonyms ชุด 8 โปรแกรมจะถามข้อต่อไปเมื่อท่านตอบถูก
เฉพาะคำตอบถูกคำตอบแรกเท่านั่น ที่คิดคะแนน

ก่อนไปข้อถัดไป มีเฉลยพร้อมคำอธิบาย

คงได้ประโยชน์จากโปรแกรมบ้างนะครับ


2 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณสำหรับโปรแกรมที่เป็นประโยชน์มากๆ ครับ

    ตอบลบ