วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

โปรแกรมจากหนังสือ 1001 Vocabulary and spelling

หากท่านต้องการแบบฝึกหัดฝึกสะกด โดย search google ด้วยคำว่า "synonym and antonym spelling exercise pdf" ก็จะพบ


เอกสาร PDF ชื่อ "1001 Vocabulary & Spelling"
 ที่หมายถึงหนังสือเล่มนี้


ของสำนักพิมพ์ Learning Express 
จึงได้นำเนื้อหาในหนังสือมาทำโปรแกรมให้ทุกท่านได้ฝึกฝนครับ
หน้าตาโปรแกรมเมื่อเริ่มทำงาน


หน้าตารายการหลัก (Main Menu)
 มีแบบฝึกหัดให้เลือก 14 บท
ตัวอย่างแบบฝึกหัดบทที่ 1 Synonyms มี 76 ข้อ

ตัวอย่างแบบฝึกหัดบทที่ 2 Antonyms จำนวน 77 ข้อ
เหมาะสำหรับฝึกฝนคำศัพท์ระดับ SAT หรือรวมถึง TOEIC TOEFL
สนใจ ไป download และ ติดตั้งโปรแกรม ได้เลยครับ ฟรีครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น