วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

ศัพท์ที่เด็กไทยควรรู้ โดย ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

มี website ชื่อ ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

(เสียดายที่ปัจจุบัน website นี้หายไปแล้ว)
ได้ รวมรวมศัพท์ภาษาอังกฤษไว้ในหัวเรื่องว่า "ศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่เด็กไทยต้องรู้" มีศัพท์กว่า 3500 คำ
เนื้อหาใน website กล่าวว่า
...
นักเรียนไทยส่วนใหญ่นั้นมีปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษ คือเรียนภาษาอังกฤษมา 16 ปี แต่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ฟังไม่รู้เรื่อง และพูดไม่ได้ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
1.รู้ศัพท์น้อยเกินไป
2.จำศัพท์มาผิด อันนี้จะหนักกว่าการไม่รู้ เพราะถ้าไม่รู้จะเดา แต่ถ้าจำมาผิดจะไม่เดา และจะยึดการจำที่ผิดๆนั้นไปใช้ ทำให้แปลไม่ได้
3.รู้ศัพท์  แปลได้  แต่ฟังไม่ออกพูดไม่ได้ เพราะตอนท่องศัพท์แบบไม่สนใจคำอ่านของศัพท์ และเมื่อฟังไม่ออกแล้วก็จะพูดไม่ได้ด้วย
4.รู้ศัพท์ทั้งหมดแต่แปลไม่ได้
         ทั้งหมดนี้จะแก้ไขได้ไม่ยากดังต่อไปนี้
ก.ท่องศัพท์ขั้นต่ำที่คนไทยควรจะรู้ ซึ่งมี 3500 คำ โดยท่องคำอ่านด้วย ซึ่งจะแก้ปัญหาข้อ 1-3 ได้

ได้นำศัพท์ดังกล่าวมาทำเป็นโปรแกรมเพื่อการท่องจำ

click บรรทัดนี้เพื่download โปรแกรม

click บรรทัดนี้ เพื่ออ่าน เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นขณะ Download โปรแกรม

ปล หากต้องการทำชุดศัพท์เฉพาะ ติดต่อฝ่ายงานสารสนเทศ คณะบัญชีฯ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ครับ
(หมายเหตุ สำหรับ windows 7 หาก run program ได้แต่อ่าน font ไทยไม่ออก กรุณา click ตรงนี้ เพื่อไปอ่านบทความวิธีแก้ไข)

เมื่อ click ที่ download โปรแกรม
หน้าจอจะเป็น ไม่มีภาพตัวอย่าง (no preview available)
ให้ click ปุ่ม download
จอภาพเป็น
ไฟล์มีขนาดใหญ่จนไม่สามารถตรวจไวรัสได้ ให้ click คำสั่ง download anyway
ก็จะเกิดการ download ครับ

3 ความคิดเห็น: