วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โปรแกรมฝึก เพื่อสอบ TOEIC Part 5 "Incomplete sentences"


TOEIC part การฟังหรือ Listening ประกอบด้วยการสอบ 4 ตอน ได้แก่
part 1 Photographs 10 Questions
part 2 Question-response 30 questions
part 3 Conversations 30 questions
และ part 4 Short talks 30 questions (click ไปยังบทความ โปรแกรมเตรียมสอบ TOEIC part 4)

part การอ่านหรือ Reading ประกอบด้วยการสอบ 4 ตอน ได้แก่

Reading
part 5 Incomplete Sentences 40 Questions
part 6 Text Completion 12 questions
Part 7 Single Passages 28 questions
และ part 8 Double Passages 20 questions

โปรแกรมนี้ เป็น การจำลองการสอบใน part 5 Incomplete Sentences

ข้อมูล นำมาจาก website นี้ครับ
www.yeuanhvan.com/part-5-incomplete-sentence
ต้องขอ ขอบพระคุณ website นี้ มา ณ ที่นี้ด้วย

click บรรทัดนี้ เพื่อ download program

 
โปรแกรม หน้าหลัก มีแบบทดสอบ 10 ชุด ชุด ละ 10 ข้อ
และ จำลองสอบจริง มีคำถาม 40 ข้อในเวลา 18 นาที
ตัวอย่างหน้า ฝึกฝน
ต้องตอบจนถูก จึงจะไปข้อต่อไป

ตัวอย่างหน้า สอบจริง จะจับเวลา
และ เทียบคะแนนกับการคิดคะแนนโทอิค 

หวังว่า คงเป็นประโยชน์นะครับ

ต้องการให้ทำโปรแกรมศัพท์ หรือ โปรแกรมทดสอบอะไร ติดต่อมาได้ครับ
yudhana8715@gmail.com

2 ความคิดเห็น:

  1. โปรแกรม toeic น่าสนดี จะลองฝึกใช้นะ

    ตอบลบ
    คำตอบ
    1. ตอนทำโปรแกรม ก็ได้ความรู้ขึ้นเยอะครับ น่าจะเป็นประโยชน์ครับ

      ลบ